วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โค้ดตัวอักษรวิ่ง

<marquee style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: #FF6600; FONT-FAMILY: sans-serif, sans-serif, sans-serif" scrollamount="20" scrolldelay="200" width="100%" bgcolor="#000000" height="20" border="0" align="center">เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers</marquee>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น