วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

- คติประจำใจดีๆ -ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเอง
ถ้าคุณฝันได้ คุณก็ทำได้ 
ไม่มีอะไรยากเกินไป หากเราคิดว่าเราทำได้
 อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
 ไม่มีคำว่าสาย ถ้าคิดจะเริ่มต้น 
อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ